Kompletny przewodnik po chłodni do przechowywania ryb i owoców morza

Chłodnie ryb i owoców morza-01

Kategoria treści

At our company, we understand the importance of proper storage for fish and seafood. With years of experience in the seafood industry, we have seen firsthand the negative impact that improper storage can have on the quality and freshness of seafood products.

That’s why we’ve put together this comprehensive guide to cold room storage for fish and seafood, to help ensure that your products are always of the highest quality.

Fish and Seafood Storage Time

The first thing you may concern about is how long time can fish and seafood be stored in the cold room, and which room temperature should be set? Please see the below details:

RzeczyTemperatura pokojowaWilgotność względnaCzas przechowywania
Fresh Fish0~1°C / 32~34°F80%~85%2~3 days
Frozen Fish-15~-23℃ / -9~5°F80%~90%6~12 months
Fresh Seafood0~3°C / 32~37°F85%~90%1~2 days
Frozen Seafood<-18°C / 0°F85%~90%6~12 months

Fish and Seafood Cold Room Types

Fresh Cold Room

The storage time of live seafood and fish needn’t be too long, and the Room temperature Jest -5 ~ 5°C. Some of them are used for retail, so they are put in at night and taken out the next day to continue selling, and the purchase volume is relatively small.

Many markets use this kind of cold room to store seafood, such as live fish, shrimp, shellfish, itp.

Refrigerated Freezer Cold Room

Frozen fish and seafood can be stored for a longer time, and the room temperature is -15 ~ -25°C. It is often used in wholesale, sprzedaż detaliczna, inventory, składowanie, transit, itp. There are many types of seafood stored, and most seafood is suitable. The seafood freezer is the cold room with the longest storage time. The source of the seafood and aquatic products stored in it can be transferred from the seafood cold room, or the seafood blast freezer cold room, or the fresh products can be directly put into it.

Fish and Seafood Cold Room Advantages

Zimny ​​pokój is essential equipment to ensure fish and seafood stay fresh and delicious. Here are some advantages of using cold room for fish and seafood:

Prolong Shelf Life

Fish and seafood are highly perishable, and can quickly spoil if not stored properly. Cold room can significantly extend the shelf life of fish and seafood, allowing it to stay fresh for a longer period. This is especially important for firms who need to transport fish and seafood over long distances.

Maintain Quality

Fish and seafood are sensitive to changes in temperature, and can lose their flavor and texture if not stored properly. Cold room helps to maintain the quality of fish and seafood by keeping it at a constant temperature. This ensures the fish and seafood retain their flavor, tekstura, and appearance.

Reduce Bacterial Growth

Bacteria can grow rapidly on fish and seafood, especially in warm temperatures. Cold room helps to slow down the growth of bacteria, reduce the risk of foodborne illness and ensure the fish and seafood stay safe to eat.

Chłodnia do przechowywania krewetek

Increase Flexibility

With cold room, companies can purchase fish and seafood in larger quantities and store it for longer periods. This allows them to take advantage of bulk purchasing discounts and ensure that they always have a steady supply of fresh fish and seafood on hand.

Tymczasem, cold room enables enterprises to store a greater variety of fish and seafood, which can increase their product offerings and attract a wider range of clients. This can lead to increased sales and greater customer loyalty.

Improve Profit

By using the cold room, you can reduce waste and spoilage, which can have a significant impact on their profit. By extending the shelf life of fish and seafood, companies can ensure that they can sell all of their product, without having to worry about spoilage.

Traceable

Cold room can help you to track the products and maintain accurate records of their movements. This can help to improve traceability, which is important for food safety and quality control purposes.

Environmental Benefit

Cold room can help to reduce the environmental impact of the fish and seafood industry. By reducing waste and spoilage, can reduce the number of resources needed to produce and transport their products, which can lead to lower carbon emissions and other environmental benefits.

Fish and Seafood Cold Room Attention

Kontrola temperatury

It’s essential to maintain a constant temperature in cold room to ensure the product remains fresh.

Jeśli temperatura jest zbyt wysoka, the product may spoil quickly, while too low temperature can cause the products to freeze and affect its texture and quality.

Kontrola jakości

Before storing fish and seafood, it’s important to ensure the product is of high quality. Only fresh, high-quality fish and seafood should be stored in cold room to ensure it remains fresh and safe to eat. Any product which is not up to standard should be discarded.

Stock Management

Must follow stock management practices to prevent overstocking and ensure the product is used within a reasonable timeframe.

Overstocking can lead to waste and quality issues, while using the product past its recommended storage time can lead to spoilage and safety issues.

Handling

Follow correct handling practices when storing and moving fish and seafood in cold rooms.

This includes using appropriate equipment, such as trolleys and forklifts, to move products, and avoiding dropping or mishandling the products.

Higiena

Must maintain proper hygiene practices in cold rooms to prevent the growth of harmful bacteria.

You must clean the storage area regularly and thoroughly, and all surfaces should be disinfected with a suitable cleaning solution.

Przepływ powietrza

Good airflow is important to prevent the buildup of moisture and the growth of mold and bacteria.

The cold room should have adequate ventilation and airflow to prevent the formation of condensation.

Grubość panelu

If cold room temperature requires > -5°C, you can use 100mm thickness Płyta, room temperature requires -20 ~ -5 °C should use 150mm thickness panel; room temperature requires <-30°C must use 200mm thickness panel.

Opakowanie

The right packaging is essential to prevent contamination and freezer burn.

Fish and seafood should be wrapped in airtight packaging and labeled with the date of storage.

Chłodnia do przechowywania krabów

Rotation

First-in, first-out (FIFO) rotation is recommended for all cold rooms to ensure that older products are used before newer ones. This helps to prevent waste and ensure that the product is always fresh.

Training

Supply training to staff responsible for handling and storing fish and seafood in the cold room.

This includes training on proper hygiene practices, temperature control, and stock management, itp.

Etykietowanie

Always label the fish and seafood with the date it was purchased or caught to ensure that you use it within the appropriate time frame. This will also help you avoid confusion about which items need to be used first.

Wniosek

Cold room storage is essential for maintaining the quality and freshness of fish and seafood products. Temperature and humidity control, air circulation, and right packaging are all essential factors in cold room storage. Regular maintenance and cleaning of cold room facilities are also important to ensure that they are operating at peak efficiency.

At our company, we understand the importance of proper storage for fish and seafood. We offer a range of cold room storage solutions designed specifically for the seafood industry. Our facilities are equipped with state-of-the-art Agregaty chłodnicze and air circulation systems to ensure your products are always stored at optimal temperature and humidity levels.

If you’re looking for a reliable and efficient cold room storage solution for your fish and seafood products, contact us today.

Wszelkie uwagi?

Witamy zostaw wiadomość lub opublikuj ponownie.

o autorze

Vic Cheung
Vic Cheung

Cześć, Jestem Vic! Rozpocznij pracę w branży HVACR od 2008, nasze główne produkty w zestawie: klimatyzacja, system chłodzenia chłodni, agregat wody, maszyna do lodu, odwadniacz handlowy, osuszacz powietrza, Pompa ciepła, silnik elektryczny, i wszystkie akcesoria. Odkąd dołączył do China Speedway Group w 2012, Pracowałem tu więcej niż 10 lata, jako dyrektor generalny działu eksportu, ustaliliśmy 50+ agentem w różnych krajach i obszarach.
Jako nasze doświadczenie i silne wsparcie techniczne, możemy rozwiązać twój problem, gdy już to zrobisz, a nasz główny inżynier od tego czasu pracuje w dziedzinie HVACR 1997. Jestem bardzo dumny z tego, że nasza wiedza jest coraz bardziej popularna nie tylko wśród inżynierów, oraz nowicjusz w branży HVACR, Miłośnicy majsterkowania. Mam nadzieję, że podobają Ci się nasze artykuły, jeśli masz jakiekolwiek pytania lub komentarze, po prostu zapraszamy do wysłania marketingu na cn-beyond.com

Wszystkie posty

O naszej firmie

China Speedway Group to profesjonalne produkty HVACR’ producent i hurtownik, dostosowujemy różne produkty HVACR i części zamienne, zwłaszcza produkty i części chłodnicze. Takich jak klimatyzacja, sprzęt chłodniczy, rozwiązanie do chłodni, maszyna do lodu, osuszacz powietrza, silnik elektryczny, wymiennik ciepła,zwój Miedziany, itp.

Od tego czasu pracował w branży HVACR 2010, mamy więcej doświadczeń, możemy zapewnić Ci unikalne produkty i rozwiązania, zapewni również bezpłatne wsparcie techniczne przez całe życie. Serdecznie witamy, zapytaj nas swoją próbką, rysunek lub projekt, naszym celem jest urzeczywistnienie Twojego pomysłu i przyniesienie korzyści.

Co więcej, dla naszych klientów, będziemy zaopatrywać się w inne produkty, zweryfikować dostawcę, negocjuj z nimi za darmo.

Więcej o naszych produktach

Wentylator silnika

Klimatyzacja

Jednostka kondensacyjna

Chłodnica jednostki

Zimny ​​pokój

Osuszacz powietrza

Maszyna do lodu

Zostaw odpowiedź

Nie przegap najlepszego partnera OEM!

Gotowy do pracy z nami?

Poznaj naszą różnicę i zrób pierwszy krok w kierunku lepszej przyszłości dla swojej firmy!