Regulamin

Regulamin serwisu

Dziękuję za odwiedzenie tej strony internetowej. Prosimy o dokładne zapoznanie się z warunkami zawartymi w tym dokumencie, ponieważ jakiekolwiek korzystanie z tej witryny oznacza, że ​​zaakceptowałeś warunki wymienione tutaj.

Odniesienia w tej witrynie do „my”, "nasz", "Żużel", „Grupa żużlowa”, itp., oraz którąkolwiek z jej spółek zależnych. Wszelkie odniesienia do tej witryny w tej witrynie odnoszą się do dowolnej osoby, która kontaktuje się z tą witryną i/lub z niej korzysta.

Oświadczenie o ochronie prywatności witryny internetowej

Wszystkie dane osobowe lub informacje przesyłane do tej witryny podlegają polityce prywatności Speedway Group dotyczącej ochrony prywatności i danych osobowych określonej w tej witrynie.

Poprawność, kompletność i aktualność informacji

Nie ponosimy odpowiedzialności za prawidłowość i kompletność informacji zawartych na stronie. Wszelkie poleganie na materiałach znajdujących się na tej stronie internetowej odbywa się na własne ryzyko. Zgadzasz się ponosić odpowiedzialność za wszelkie zmiany informacji i informacji zawartych na tej stronie.

Przenoszenie

Wszelka komunikacja lub materiały nieosobowe, które przesyłasz do Witryny za pośrednictwem poczty elektronicznej lub w inny sposób, łącznie ze wszystkimi materiałami, pytania, uwagi, sugestie lub inne podobne treści, są uważane za niepoufne i nieprywatne. Wszelkie treści przesyłane lub publikowane przez Ciebie w Serwisie stanowią własność Speedway Group i mogą być wykorzystywane w dowolnym celu, włączając, ale nie ograniczając się do reprodukcji, ujawnienie, przenoszenie, dystrybucja, nadawanie i wysyłanie. Ponadto, któryś ze swoich pomysłów, grafika, pomysły, inspiracje, sugestie lub koncepcje przesłane do tej witryny, Speedway Group można używać bezpłatnie do różnych celów (w tym między innymi rozwój produktu, produkcja, promocji i marketingu). Wszystkie powyższe powiązane zastosowania, Speedway Group nie odpowiada za udostępnianie informacji. Dostarczając informacji, gwarantujesz również, że podane przez Ciebie informacje są Twoją własnością i nie będą wykorzystywane, i Speedway nie naruszą praw osób trzecich ani w żaden inny sposób nie naruszą nas poprzez wykorzystanie tych informacji. Wszelkie obowiązujące prawo. Speedway Group nie ma także obowiązku wykorzystania przekazanych informacji.

Prawa własności intelektualnej

® Zarejestrowanym właścicielem znaku towarowego jest Speedway Industry Ltd. Grupa Speedway zastrzega sobie wszelkie prawa.

Prawa autorskie, znaki towarowe i inne prawa własności intelektualnej do wszystkich tekstów, obrazy i inne materiały na tej stronie są własnością Speedway Group lub są licencjonowane przez odpowiedniego właściciela.

Masz pozwolenie na dostęp do tej witryny, kopiuj fragmenty (Bibliografia), wydrukuj je na dysku twardym lub prześlij innym osobom. Jedynym warunkiem jest zachowanie wszelkich praw autorskich, inne uwagi dotyczące własności, oraz informacje o znakach towarowych znajdujące się na kopii. Powielanie jakiejkolwiek części witryny internetowej nie może być sprzedawane ani rozpowszechniane w celach komercyjnych, nie można go także modyfikować ani dodawać do innych dzieł, publikacje lub strony internetowe.

Znaki towarowe, logo, kroje pisma i znaki usługowe (zwane łącznie „znakami towarowymi”) pojawiające się na tej stronie są własnością Speedway Group. Żadne informacje zawarte na tej stronie nie mogą być uznane za przyznanie licencji lub wykorzystanie któregokolwiek ze znaków towarowych pojawiających się na tej stronie. Z wyjątkiem przypadków przewidzianych w niniejszych Warunkach, surowo zabrania się używania znaków towarowych pojawiających się na tej stronie lub jakichkolwiek innych treści na tej stronie. Należy również pamiętać, że Speedway Group będzie w pełni realizować swoje prawa własności intelektualnej bezpośrednio do maksymalnego poziomu prawnego.

Linki do innych stron

Linki w witrynie Speedway Group mogą prowadzić do sieci i systemów innych niż Speedway. Żużel nie ponosi odpowiedzialności za zawarte w nim treści, dokładność lub funkcjonalność. Link podany w dobrej wierze i Speedway Group nie ponoszą odpowiedzialności za późniejsze zmiany w linkowanej witrynie. Umieszczenie w linkach innych stron internetowych nie oznacza, że ​​Speedway je rozpoznaje. Zdecydowanie zalecamy przeczytanie i zrozumienie informacji prawnych i dotyczących prywatności na wszystkich innych przeglądanych stronach internetowych.

Korzystasz z tej witryny na własne ryzyko.

Gwarancja

Niniejsza witryna internetowa udostępnia informacje w stanie „takim, jakim jest” i „w miarę dostępności”., i Speedway nie udzielają żadnej gwarancji, czy ekspresowe, ukryty, ustawowe lub inne (łącznie z dorozumianymi gwarancjami sprzedaży komercyjnej). Seks, zadowalająca jakość i przydatność do określonego celu), łącznie z gwarancją lub przedstawieniem informacji zawartych na stronie internetowej, będą kompletne, dokładny, godna zaufania, aktualny, nienaruszanie praw osób trzecich, dostęp do tej witryny będzie niezakłócony i nie będzie żadnych błędów w obrębie witryny. I wirus, ta strona będzie bezpieczna, a wszelkie porady lub porady ze strony internetowej umożliwiające uzyskanie Speedway Group są dokładne i godne zaufania. Wszelkie oświadczenia lub gwarancje są wyraźnie odrzucane.

Należy pamiętać, że niektóre jurysdykcje nie zezwalają na wyłączenie dorozumianych gwarancji, więc niektóre wyjątki mogą Cię nie dotyczyć, sprawdź lokalne przepisy.

Zastrzegamy sobie prawo do ograniczenia, zawiesić lub zakończyć dostęp do tej witryny lub jakichkolwiek jej funkcji w dowolnym momencie i bez uprzedzenia.

Odpowiedzialność prawna

Niezależnie od powodu i powodu kontaktu, używać, niemożność korzystania z tej witryny, zmiany zawartości strony internetowej, lub dostęp do jakiejkolwiek innej strony internetowej dzięki linkom podanym na tej stronie, lub w zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo lub w wyniku przesłanych nam przez nas wiadomości e-mail. Wszelkie podjęte lub niepodjęte przez nas działania, czy jest to bezpośrednie, przypadkowy, wynikający, pośredni, odszkodowania specjalne lub karne, koszty, straty lub zobowiązania, Speedway Group i/lub inne strony zaangażowane w tworzenie, produkcja lub reprezentowanie nas Osoba korzystająca z witryny internetowej nie ponosi żadnej odpowiedzialności prawnej ani zobowiązań.

Speedway Group i/lub inne osoby zaangażowane w powstanie, produkcja lub transmisja tej witryny nie ponoszą odpowiedzialności za materialne utrzymanie i świadczenie usług tej witryny ani za jakiekolwiek poprawki, aktualizacje lub wpisy dotyczące tej witryny. Wszelkie materiały znajdujące się na tej stronie internetowej mogą ulec zmianie bez powiadomienia.

Ponadto, Speedway Group nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, które mogą skutkować zainfekowaniem sprzętu komputerowego lub innego mienia wirusem w wyniku korzystania z niego, dostępu lub pobrania jakichkolwiek materiałów na tej stronie. Jeśli zdecydujesz się pobrać materiały z tej strony, robisz to na własne ryzyko.

Działalność zabroniona

Zabronione jest angażowanie się w jakiekolwiek działania, które Speedway Group zostanie uznane za niewłaściwe i/lub niezgodne z prawem według własnego uznania lub zabronione przez jakiekolwiek prawo mające zastosowanie do Strony, zawierające Ale nie ograniczone do:

  • Wszelkie działania, które stanowiłyby naruszenie prywatności (w tym przesyłanie danych osobowych bez zgody osoby, której dane dotyczą) lub praw jakiejkolwiek innej osoby;
  • Korzystanie z tej strony internetowej w celu zniszczenia lub osłabienia Speedway Group, swoich pracowników lub innych osób lub w ten sposób podważać dobre imię Speedway Group;
  • Załadowanie pliku zawierającego wirusa i powodującego uszkodzenie mienia Speedway lub innego mienia osobistego;
  • Publikowanie lub przesyłanie jakichkolwiek nieautoryzowanych materiałów do Witryny, w tym między innymi systemy lub cyberbezpieczeństwo, rasizm, rasizm, nieprzyzwoitość, co naszym zdaniem może powodować niedogodności, niekorzyść lub naruszenie Speedway Group lub firm zewnętrznych, Groźny, materiały pornograficzne lub inne nielegalne.

Ty i Speedway zgadzacie się, że wszelkie spory lub roszczenia wynikające lub związane z korzystaniem z tej witryny internetowej będą podlegać prawu Specjalnego Regionu Administracyjnego Hongkongu i zostaną przekazane wyłącznej jurysdykcji sądów Specjalnego Regionu Administracyjnego Hongkongu Region.

Korzystanie ze strony internetowej

  • O ile nie zaznaczono inaczej, ta strona internetowa jest przeznaczona wyłącznie do użytku osobistego i nie jest przeznaczona do użytku komercyjnego. Nie możesz upoważniać innych do korzystania z tej witryny;
  • Zastrzegamy sobie prawo, według naszego wyłącznego uznania, do jednostronnego przeglądu, edytować, przenosić lub usuwać wszelkie materiały wyświetlane lub publikowane w Witrynie lub na jej tablicy ogłoszeń bez uprzedzenia;
  • Nie możesz modyfikować, Kopiuj, Resetowanie, przedruk, wgrywać, post, przesyłać ani rozpowszechniać żadnych Materiałów, łącznie z kodem i oprogramowaniem znajdującym się w Witrynie, w jakikolwiek sposób;
  • Zgadzasz się nie używać żadnych wulgaryzmów, zniesławiające lub podżegające, i nie publikuj żadnych materiałów zniesławiających, obraźliwy, niepokojenie, rasistowskie lub nienawistne na tej stronie. Wyrażasz zgodę na korzystanie z tej witryny wyłącznie zgodnie z prawem.
  • Użytkownik jest odpowiedzialny za zapewnienie, że wszelkie materiały udostępniane w Witrynie lub publikowane na tablicy ogłoszeń, forum lub w innym miejscu nie naruszają praw autorskich, znaku towarowego lub innych wyłącznych praw osobistych lub praw osób trzecich.
  • Zgadzasz się nie niszczyć, okładka, atak, modyfikować lub ingerować w Stronę i powiązane z nią oprogramowanie, sprzętu i/lub serwerów w jakikolwiek sposób.

Jeżeli nie zastosujesz się do powyższych warunków, zastrzegamy sobie prawo do zawieszenia lub zakończenia Twojego dostępu do tej witryny, niezależnie od tego, czy zamieszczają ogłoszenie w różnych momentach na stronie internetowej.

Umowa o zachowaniu poufności i poufności

Zgadzasz się nie ujawniać, Kopiuj, używać, bezpośrednio lub pośrednio przekazywać jakiekolwiek informacje poufne, które są sprzedawane lub ujawniane osobom trzecim i ujawniane przez Speedway Group. Zostaną one oznaczone jako „informacje poufne” lub podobne, łącznie z materiałami autorskimi, procesy i techniki związane z przyszłym przeglądem koncepcji produktu lub usługi oraz testowaniem w ankietach lub dyskusjach online lub offline.

Nie przegap najlepszego partnera OEM!

Gotowy do pracy z nami?

Poznaj naszą różnicę i zrób pierwszy krok w kierunku lepszej przyszłości dla swojej firmy!