OEM w jednym miejscu & Partner rozwiązań ODM

We Manufacture All Custom-made Top Level Dry Ice Machine

Our factory produces superior dry ice fog machine, dry ice cleaning machine, maszyna do granulowania suchego lodu, maszyna do blokowania suchego lodu, dry ice blasting machine, etc accoding your drawing and specific request, Skontaktuj się z nami teraz!

Współpraca z wybitnymi firmami czyni cię lepszym

Nasze partnerstwo

Silnik wentylatora Panasonica
Symbol GE
Danfoss
Kompresor tecumseh
Copelanda
Wysoko
logo bitzera
logo silnika reem

What is Dry Ice Machine?

Dry ice machine is a device that produces and dispenses dry ice, which is the solid form of carbon dioxide (CO2) gas. Dry ice is extremely cold, with a temperature of about -78.5°C (-109.3F), and it doesn’t melt into a liquid but sublimates directly into CO2 gas.

The dry ice machine typically involves compressing and cooling gaseous CO2 to transform it into a solid state. The resulting dry ice is then either formed into blocks, pellets, fog, or snow-like particles depending on the machine’s design.

Classification

#1. Dry Ice Block Machine

These machines produce solid blocks or bricks of dry ice. The blocks are often used for packaging and shipping perishable goods, as they provide a large, dense mass of dry ice that sublimates more slowly than smaller particles.

#2. Dry Ice Pellet Machine

The machines create small, cylindrical pellets of dry ice. These pellets are commonly used in cold chain transport, żywnościowy, and cleaning applications, where the controlled size and shape of the pellets are beneficial.

#3. Dry Ice Blasting Machine

Nazywane również “dry ice cleaning machine”, specifically designed for industrial cleaning applications, which use compressed air to propel dry ice particles at high speed, effectively cleaning surfaces without leaving residue.

Maszyna do suchego lodu 001

#4. Dry Ice Fog Machine

Fog machines use dry ice to create a low-lying fog effect. This is achieved by adding hot water to dry ice, causing it to sublimate rapidly and produce a dense fog that stays close to the ground.

#5. Portable Dry Ice Machine

These machines are compact and designed for on-the-go applications, providing a convenient way to produce dry ice in various forms at different locations.

Dry Ice Machine Application

Dry ice machines find applications in various industries due to the unique properties of dry ice. Typical applications: Shipping and Transportation, Food and Beverage Industry, Cleaning and Surface Preparation, Entertainment Industry, Medical and Pharmaceutical, Fire Extinguisher Training, Cooling in Laboratories, Welding and Metal Fabrication, Oil and Gas Industry, Catering lotniczy, Dust Suppression, Hazardous Waste Cleanup, Carbon Capture and Storage, itp. These applications highlight the versatility of dry ice machines across different industries for tasks ranging from preservation and cleaning to entertainment and environmental solutions.

Chłodnia szczepionek

Farmaceutyczny

Stage

Fog Stage

Drobne chemikalia

Oil Industry

Transport w łańcuchu chłodniczym

Łańcuch chłodniczy

Mould surface cleaning

Mould Cleaning

Catering lotniczy

Catering lotniczy

Spawalniczy

Spawalniczy

Hazardous Waste Cleanup

Waste Cleanup

Dry Ice Machine Performance

Dry Ice Machine-Clean PC Board

Dry Ice Machine-Clean Component

Dry Ice Machine-Clean Pot

Dry Ice Machine-Clean Mould

Dry Ice Block Machine

Dry Ice Pellet Machine

Checklists for Qualified Dry Ice Machine

#1. Machine Design and Build Quality

Check for a robust and durable construction of the machine components, including the housing, kompresor, skraplacz, heat exchange, silnik, itp, also the sealing and welding between components.

Ensure that the machine is designed with user-friendly features for easy operation and maintenance.

#2. Performance and Output

Verify the machine’s capacity to produce the required amount and form of dry ice (blocks, pellets, fog, or snow) based on your application needs.

Assess the consistency and reliability of the dry ice output during operation.

#3. Safety Feature

Confirm the presence of safety features such as emergency shut-off mechanisms and pressure relief valves to prevent accidents.

Check for built-in safety interlocks that ensure proper functioning and user protection.

Dry ice fog machine

#4. Control and Monitoring System

Evaluate the control system’s user interface for ease of use and accessibility.

Ensure the presence of monitoring systems for key parameters like pressure, temperatura, and production rate.

#5. Efektywności energetycznej

Evaluate the machine’s energy consumption and efficiency to ensure cost-effectiveness in the long run.

Look for energy-saving features or modes that optimize performance while minimizing energy usage.

Maszyna do suchego lodu 003

#6.Compatibility

No matter the machine uses dry ice pellets or blocks, ensure compatibility of various sizes and qualities available in the market.

Check if the machine can handle different types of dry ice media.

#7.Compliance with Standard

Verify that the dry ice machine complies with relevant safety and quality standards in the industry or region where it will be used. Tymczasem, look for certifications from regulatory bodies ensuring the machine meets required specifications.

#8.Warranty and Support

Check the manufacturer’s warranty and after-sales support policy to ensure prompt assistance in case of issues.

Verify the availability of replacement parts and the manufacturer’s reputation for customer support.

Why Choose Our Dry Ice Machine?

Twoja wizja, Nasza ekspertyza

Współpraca z nami sprawia, że ​​wszystko jest inne

Nie zadowalaj się przeciętnymi wynikami. Wybierz nas jako swojego partnera i poczuj różnicę wynikającą z naszej wyjątkowej jakości i spersonalizowanej obsługi

Jakość dopasowana do najlepszych marek

Współpracując z nami, będziesz cieszyć się taką samą wysoką jakością jak znane marki, i zmniejszyć ryzyko wad produktu lub wycofania, poprawiając w ten sposób dobrą reputację marki

Szybszy czas wprowadzenia na rynek

Nie pozwól, aby spóźnione dostawy zakłóciły Twoją działalność biznesową, Poczuj spokój ducha, który towarzyszy świadomości, że Twoje zamówienia będą zawsze dostarczane na czas

Konkurencyjne ceny

Możemy zaoferować konkurencyjne ceny fabryczne bez uszczerbku dla jakości, co obniży koszty zaopatrzenia, poprawić rentowność i zwiększyć marże

Innovative R&D design

Możesz skorzystać z naszych nowych innowacji w zakresie materiałów i procesów technicznych, aby tworzyć unikalne i zróżnicowane produkty, które pomogą Ci wyróżnić się na tle konkurencji

Popraw wydajność operacyjną

Pomożemy zoptymalizować Twój łańcuch dostaw, zredukować koszty czasu związane z produkcją/dostawą, dzięki czemu możesz skoncentrować swoje zasoby na marketingu i obsłudze klienta

Stawianie klientów na pierwszym miejscu, Zawsze

Od momentu złożenia zamówienia do wsparcia posprzedażowego. Pomożemy Ci w przypadku jakichkolwiek pytań, zapewniając płynne i bezproblemowe działanie

Często zadawane pytania

Frequently Asked Questions About Dry Ice Machine

Common types include cube ice machines, flake ice machines, nugget ice machines, komercyjna maszyna do lodu, rurkowa maszyna do lodu, maszyna do blokowania lodu, dry ice machine, and specialty ice machines for various shapes and sizes.

Speedway dba o jakość we wszystkich aspektach naszej działalności – naszych ludzi, procesów i produktów. Nazywamy to „standardem SPEEDWAY”.

Ice machines typically work by pumping water to an ice tray, where it freezes. The ice is then released and collected in a storage bin. The process involves a refrigeration cycle and, in the case of flake ice machines, a mechanism to scrape or break the ice into flakes.

Z zadowoleniem przyjmujemy każde zamówienie próbki przed zakupem dużej ilości, Oznacza to, że 1 szt. jest akceptowalny. W przypadku zamówienia masowego ilość wynosi 10 sztuk każdego modelu.

Regular cleaning is crucial. For most machines, a thorough cleaning every six months is recommended. Jednakże, the frequency can vary based on usage and water quality. Follow the manufacturer’s guidelines.

We have own factory to produce the main types ice machines, ale zajmujemy się również handlem innymi powiązanymi produktami, ponieważ mamy zasoby, aby zapewnić dobrą jakość i obsługę.

Cloudy ice can be due to impurities in the water, inadequate filtration, or improper cleaning of components. Ensure that you’re using filtered water and regularly clean the machine as per the manufacturer’s instructions.

Tak,mamy 5 starsi inżynierowie, 13 profesjonalny r & zespół D, 65 profesjonalny personel produkcyjny.

It’s not recommended. Tap water may contain impurities that affect the taste and clarity of the ice. Using filtered or purified water is advisable.

Obsługujemy płatności przelewem bankowym, jak T/T, akredytywy, Western Union. Zaakceptuj również płatność Paypal za zamówienie próbki.

Z pewnością. Możesz wysłać nam swoje logo, pakiet, projekt, Specyfikacja techniczna, damy ci odpowiednio ostateczne satysfakcjonujące rozwiązanie bez dodatkowych kosztów !

Ensure proper ventilation, regular cleaning, i konserwacja. Consider machines with energy-saving features, and adhere to recommended operating temperatures.

Tak, zrobiliśmy. Nasza fabryka ma wewnętrzną 100% kontrola każdej jednostki przed załadunkiem, może również sporządzić raport z testu prawnego dla każdej przesyłki. Co więcej, może zaprosić SGS / TÜV / Inspekcja BV według klientów’ wniosek, ale klienci powinni zapłacić za opłatę testową.

Pierwszy, potrzebujemy rozpoczęcia działalności, aby się zrozumieć, jeśli wszystko pójdzie gładko i spotkasz nasze “wniosek dystrybutora”, następnie podpiszemy formalną umowę i porozumienie, aby zapewnić Twoje prawa na Twoim rynku.

Skontaktuj się z naszym sprzedawcą, aby uzyskać więcej informacji.

Regularly clean and sanitize the machine, especially the ice bin. Use approved cleaning solutions and follow the manufacturer’s recommendations.

The lifespan of the ice machine can vary depending on factors such as maintenance, stosowanie, i warunków środowiskowych. Średnio, a well-maintained ice machine can last 12~15 years or more.

Tak, but it should be done carefully. Follow the manufacturer’s guidelines for transportation, and ensure the machine is properly leveled and connected after moving.

Ensure optimal water flow, maintain proper temperature settings, and regularly clean the machine. If needed, consult with the manufacturer or a technician for adjustments.

It depends on the machine. Some are designed for outdoor use, while others are meant for controlled indoor environments. Check the specifications in the user manual.

Regular cleaning of the ice bin, checking and replacing water filters, and ensuring proper ventilation are tasks that users can perform. Jednakże, for more complex issues, professional assistance is recommended.

Poproś o bezpłatną wycenę

Gotowy do rozpoczęcia projektu z nami?

Współpracuj z nami, aby zwiększyć reputację swojej marki, uzyskaj imponujące wrażenia, aby Twoi klienci zapamiętali Cię na całe życie, i pomóc wyróżnić się na konkurencyjnym rynku !

Nie przegap najlepszego partnera OEM!

Gotowy do pracy z nami?

Poznaj naszą różnicę i zrób pierwszy krok w kierunku lepszej przyszłości dla swojej firmy!