OEM w jednym miejscu & Partner rozwiązań ODM

We Manufacture And Customize All Top-Level Tube Ice Machine

Our machine can produce tube ice from 0.35 up to 50 ton per day, tube ice diameter from 21 Do 34 mm, food grade, transparent or semi-transparent color. Also can meet your unique demand, Skontaktuj się z nami teraz!

Współpraca z wybitnymi firmami czyni cię lepszym

Nasze partnerstwo

Silnik wentylatora Panasonica
Symbol GE
Danfoss
Silnik Siemensa
Copelanda
Wysoko
logo bitzera
SANYO

What is Tube Ice Machine?

Tube ice machine is a specialized refrigeration device designed for the efficient and consistent production of tube-shaped ice. These machines utilize a unique process to create cylindrical ice tubes, making them ideal for various commercial and industrial applications.

Classification

#1. Compact Tube Ice Machine

Designed for smaller-scale operations with moderate ice requirements. These machines are suitable for businesses with limited space or lower ice production needs.

#2. Industrial Tube Ice Machine

Built for high-volume ice production, these machines are larger and more powerful, catering to the demands of industries with substantial ice consumption, such as large-scale food processing or construction projects.

#3. Air-Cooled Tube Ice Machine

These machines use air as the primary cooling medium. They are generally more straightforward to install and operate, making them suitable for environments where water availability is limited.

#4. Water-Cooled Tube Ice Machine

These machines use water for the cooling process, making them more efficient in warmer environments. They are a good choice when air-cooled systems may struggle to maintain optimal operating temperatures.

What is Tube ice machine

Tube Ice Machine Application

Tube ice machines find a wide range of applications across various industries due to their versatility, efektywność, and the unique cylindrical shape of the ice tubes they produce. Jak na przykład: Food and Beverage Industry, Healthcare, Concrete Cooling, Chemical and Petrochemical Industry, Fisheries and Aquaculture, Hospitality and Events, Manufacturing Cooling, Retail and Supermarkets, Rolnictwo, Ice Skating Rinks ,itp. The produced ice can keep the items fresh and appropriate usage.

Ice Skating Rinks

Ice Skating Rinks

Beverage storage

Beverage

Fishery

Fishery

Concrete Mixing

Concrete Cooling

Drobne chemikalia

Petrochemical

Medycyna

Healthcare

Przechowywanie w chłodni z kontrolowaną atmosferą

Rolnictwo

Mrożona żywność z supermarketu

Supermarket

Checklists for Qualified Tube Ice Machine

#1. Ice Production Capacity

Check the machine’s rated ice production capacity per day to ensure it meets your business needs.

Consider the range of capacities available to choose a machine that aligns with your anticipated ice demand.

#2. Tube Ice Quality

Examine the clarity and consistency of the tube ices produced by the machine.

Ensure that the tube ices are free from impurities, air bubbles, and have a uniform size.

#3. Cooling System

Evaluate the cooling system (air-cooled or water-cooled) based on your facility’s requirements and environmental conditions.

Assess the efficiency of the cooling mechanism for optimal energy consumption.

Tube-shaped ice

#4. Machine Size and Footprint

Measure the physical dimensions of the tube ice machine to ensure it fits within your available space.

Consider the layout and design to facilitate easy installation and maintenance.

#5. Ease of Installation

Check if the machine comes with clear installation instructions and consider the complexity of the installation process.

Evaluate if additional equipment or expertise is required for installation.

Rurkowa maszyna do lodu 0011

#6. Maintenance Requirements

Review the machine’s maintenance guidelines and frequency of required maintenance.

Consider accessibility to components for cleaning and routine upkeep.

#7. Automation and Control Features

Check for user-friendly control interfaces and automation features, such as touch-screen displays and programmable settings.

Evaluate the level of automation for ease of operation and monitoring.

#8. Compliance with Standards

Ensure that the tube ice machine complies with relevant industry standards and certifications for safety and quality.

Check for adherence to sanitation and hygiene standards, especially in applications like food and healthcare.

Ice mould size

Ice Mould Size

#9. Efektywności energetycznej

Assess the machine’s energy efficiency ratings to ensure it aligns with your environmental and cost-saving goals.

Look for features such as automatic shut-off during low-demand periods to conserve energy.

Tube Ice Machine Process Flow

STEP 1
Spawalniczy
Tube ice machine welding

Apply TIG welding (Tungsten Inert Gas) to preventing issues like leaks during the ice-making process, required skilled workers to ensure precision, and the welding pattern.

STEP 2
Evaporator Drum Polishing
Evaporator Drum Polishing

Polishing ensures a clean and uniform surface, minimizing the risk of impurities and facilitating efficient heat exchange during ice formation.

STEP 3
Heat Exchange and Resurfacing
Elementy montażowe 01

Tube ice machine heat exchange process to resurface the ice tubes, ensuring a smooth and clean appearance.

STEP 4
Freezing Control Device
Control box-power on

It typically includes a user-friendly interface for operators to monitor and control the machine's functions. Often feature automation, allowing for programmable settings, self-diagnosis, and real-time data display.

STEP 5
Pipeline Installation
Anti-shake tube

Properly install the pipeline and tube for the whole tube ice machine, ensure they are anti-shake, firmly, well connected without leakage.

STEP 6
Tube Ice Outlet
Tube ice outlet

Designed for easy access, allowing users to retrieve ice conveniently. Some machines may have a built-in mechanism for controlled ice discharge, ensuring a steady and controlled flow of ice.

STEP 7
Montaż
Tube ice machine assembly

All the parts must assemble carefully and seriously, tube connecting should be fixed tightly, smoothly and ensure no leakage, all units should be tested and debugged before package.

STEP 8
Quality Control and Package
Quality Control and Package

Involves quality control checks to ensure the ice meets desired standards. The clear, cylindrical ice tubes are then ready for packaging.

Tube Ice Machine Parameter

ModelSWTIM-0.35TSWTIM-0.75TSWTIM-1TSWTIM-3TSWTIM-5T
Pojemność0.35ton/24hr0.75ton/24hr1ton/24hr3ton/24hr5ton/24hr
Tube diameterΦ22/28/35mmΦ22/28/35mmΦ22/28/35mmΦ22/28/35mmΦ22/28/35mm
Kompresor Bitzer/CopelandBitzer/CopelandBitzer/CopelandBitzer/CopelandBitzer/Copeland
Compresssor cooling capacity9.5kw11.55kw13.42kw29.4kw56.9kw
Compressor power 3.6kw4.56kw6.7kw12.3kw19.9kw
Cooling pump power0.5kw0.75kw1.1kw1.9kw2.5kw
Circulating water pump power0.25kw0.33kw0.37kw0.75kw1.5kw
Cooling fan power0.1kw0.15kw0.18kw0.56kw0.75kw
Condenser heat exchange 12.7kw19.5kw20.9kw53.5kw95.2kw
Condensing temperature45℃45℃45℃45℃45℃
Evaporating temperature-22℃-22℃-22℃-22℃-22℃
Ambient temperature32~35℃32~35℃32~35℃32~35℃32~35℃
Water temperature20~25℃20~25℃20~25℃20~25℃20~25℃
Ice temperature-5℃-5℃-5℃-5℃-5℃
ChłodziwoR404/507R404/507R404/507R404/507R404/507
Volatage380V/3 fazy/50(60)Hz380V/3 fazy/50(60)Hz380V/3 fazy/50(60)Hz380V/3 fazy/50(60)Hz380V/3 fazy/50(60)Hz
Ice cutting motor power0.3kw0.5kw0.75kw1.0kw1.5kw
Machine dimension(L*W*H)1000*900*1150mm1300*1020*1700mm1200*1000*1780mm1300*1100*2000mm1500*1300*2100mm
Sposób chłodzeniaChłodzony powietrzemChłodzony powietrzemChłodzony powietrzemChłodzony powietrzemChłodzony powietrzem
Machine weight335kg405kg570kg950kg1330kg

Why Choose Us?

Pipeline installation

Firm pipeline

Ice mould

SS Ice mould

Clean after welding

Smooth surface of Welding

Stainless steel evaporator

SS Evaporator

Twoja wizja, Nasza ekspertyza

Współpraca z nami sprawia, że ​​wszystko jest inne

Nie zadowalaj się przeciętnymi wynikami. Wybierz nas jako swojego partnera i poczuj różnicę wynikającą z naszej wyjątkowej jakości i spersonalizowanej obsługi

Jakość dopasowana do najlepszych marek

Współpracując z nami, będziesz cieszyć się taką samą wysoką jakością jak znane marki, i zmniejszyć ryzyko wad produktu lub wycofania, poprawiając w ten sposób dobrą reputację marki

Szybszy czas wprowadzenia na rynek

Nie pozwól, aby spóźnione dostawy zakłóciły Twoją działalność biznesową, Poczuj spokój ducha, który towarzyszy świadomości, że Twoje zamówienia będą zawsze dostarczane na czas

Konkurencyjne ceny

Możemy zaoferować konkurencyjne ceny fabryczne bez uszczerbku dla jakości, co obniży koszty zaopatrzenia, poprawić rentowność i zwiększyć marże

Innovative R&D design

Możesz skorzystać z naszych nowych innowacji w zakresie materiałów i procesów technicznych, aby tworzyć unikalne i zróżnicowane produkty, które pomogą Ci wyróżnić się na tle konkurencji

Popraw wydajność operacyjną

Pomożemy zoptymalizować Twój łańcuch dostaw, zredukować koszty czasu związane z produkcją/dostawą, dzięki czemu możesz skoncentrować swoje zasoby na marketingu i obsłudze klienta

Stawianie klientów na pierwszym miejscu, Zawsze

Od momentu złożenia zamówienia do wsparcia posprzedażowego. Pomożemy Ci w przypadku jakichkolwiek pytań, zapewniając płynne i bezproblemowe działanie

Często zadawane pytania

Frequently Asked Questions About Tube Ice Machine

Common types include cube ice machines, flake ice machines, nugget ice machines, komercyjna maszyna do lodu, rurkowa maszyna do lodu, maszyna do blokowania lodu, dry ice machine, and specialty ice machines for various shapes and sizes.

Speedway dba o jakość we wszystkich aspektach naszej działalności – naszych ludzi, procesów i produktów. Nazywamy to „standardem SPEEDWAY”.

Ice machines typically work by pumping water to an ice tray, where it freezes. The ice is then released and collected in a storage bin. The process involves a refrigeration cycle and, in the case of flake ice machines, a mechanism to scrape or break the ice into flakes.

Z zadowoleniem przyjmujemy każde zamówienie próbki przed zakupem dużej ilości, Oznacza to, że 1 szt. jest akceptowalny. W przypadku zamówienia masowego ilość wynosi 10 sztuk każdego modelu.

Regular cleaning is crucial. For most machines, a thorough cleaning every six months is recommended. Jednakże, the frequency can vary based on usage and water quality. Follow the manufacturer’s guidelines.

We have own factory to produce the main types ice machines, ale zajmujemy się również handlem innymi powiązanymi produktami, ponieważ mamy zasoby, aby zapewnić dobrą jakość i obsługę.

Cloudy ice can be due to impurities in the water, inadequate filtration, or improper cleaning of components. Ensure that you’re using filtered water and regularly clean the machine as per the manufacturer’s instructions.

Tak,mamy 5 starsi inżynierowie, 13 profesjonalny r & zespół D, 65 profesjonalny personel produkcyjny.

It’s not recommended. Tap water may contain impurities that affect the taste and clarity of the ice. Using filtered or purified water is advisable.

Obsługujemy płatności przelewem bankowym, jak T/T, akredytywy, Western Union. Zaakceptuj również płatność Paypal za zamówienie próbki.

Z pewnością. Możesz wysłać nam swoje logo, pakiet, projekt, Specyfikacja techniczna, damy ci odpowiednio ostateczne satysfakcjonujące rozwiązanie bez dodatkowych kosztów !

Ensure proper ventilation, regular cleaning, i konserwacja. Consider machines with energy-saving features, and adhere to recommended operating temperatures.

Tak, zrobiliśmy. Nasza fabryka ma wewnętrzną 100% kontrola każdej jednostki przed załadunkiem, może również sporządzić raport z testu prawnego dla każdej przesyłki. Co więcej, może zaprosić SGS / TÜV / Inspekcja BV według klientów’ wniosek, ale klienci powinni zapłacić za opłatę testową.

Pierwszy, potrzebujemy rozpoczęcia działalności, aby się zrozumieć, jeśli wszystko pójdzie gładko i spotkasz nasze “wniosek dystrybutora”, następnie podpiszemy formalną umowę i porozumienie, aby zapewnić Twoje prawa na Twoim rynku.

Skontaktuj się z naszym sprzedawcą, aby uzyskać więcej informacji.

Regularly clean and sanitize the machine, especially the ice bin. Use approved cleaning solutions and follow the manufacturer’s recommendations.

The lifespan of the ice machine can vary depending on factors such as maintenance, stosowanie, i warunków środowiskowych. Średnio, a well-maintained ice machine can last 12~15 years or more.

Tak, but it should be done carefully. Follow the manufacturer’s guidelines for transportation, and ensure the machine is properly leveled and connected after moving.

Ensure optimal water flow, maintain proper temperature settings, and regularly clean the machine. If needed, consult with the manufacturer or a technician for adjustments.

It depends on the machine. Some are designed for outdoor use, while others are meant for controlled indoor environments. Check the specifications in the user manual.

Regular cleaning of the ice bin, checking and replacing water filters, and ensuring proper ventilation are tasks that users can perform. Jednakże, for more complex issues, professional assistance is recommended.

Poproś o bezpłatną wycenę

Gotowy do rozpoczęcia projektu z nami?

Współpracuj z nami, aby zwiększyć reputację swojej marki, uzyskaj imponujące wrażenia, aby Twoi klienci zapamiętali Cię na całe życie, i pomóc wyróżnić się na konkurencyjnym rynku !

Nie przegap najlepszego partnera OEM!

Gotowy do pracy z nami?

Poznaj naszą różnicę i zrób pierwszy krok w kierunku lepszej przyszłości dla swojej firmy!