Dasar Privasi

Perkara privasi

Kami tahu bahawa privasi data adalah isu utama hari ini, dan kami mahu anda menikmati interaksi anda dengan kami sambil mengetahui bahawa kami menghargai Data Peribadi anda dan kami melindunginya.

Di sini anda akan menemui gambaran keseluruhan tentang cara kami memproses Data Peribadi anda, tujuan kami memprosesnya, dan bagaimana anda mendapat manfaat. Anda juga akan melihat hak anda dan cara anda boleh menghubungi kami.

Kemas kini pada Notis Privasi ini

Apabila perniagaan dan teknologi berkembang, kami mungkin perlu menukar Notis Privasi ini. Kami menggalakkan anda menyemak Notis Privasi ini dengan kerap untuk memastikan anda mendapat maklumat terkini tentang cara kumpulan Speedway menggunakan Data Peribadi anda.

Berumur di bawah 13?

Jika anda di bawah umur 13 kami meminta anda untuk menunggu untuk menjadi lebih tua untuk berinteraksi dengan kami atau meminta ibu bapa atau penjaga untuk menghubungi kami! Kami tidak boleh mengumpul dan menggunakan Data Peribadi anda tanpa persetujuan mereka.

Mengapa kami memproses Data Peribadi anda?

Kami memproses Data Peribadi anda, termasuk sebarang data peribadi sensitif yang anda berikan kepada kami dengan persetujuan anda, untuk berkomunikasi dengan anda, memenuhi pesanan pembelian anda, jawab pertanyaan anda dan berikan anda komunikasi tentang Speedway dan produk kami. Kami juga memproses Data Peribadi anda untuk membantu kami mematuhi undang-undang, untuk menjual atau memindahkan mana-mana bahagian perniagaan kami yang berkaitan, untuk menguruskan sistem dan kewangan kami, untuk menjalankan penyiasatan dan melaksanakan hak undang-undang. Kami menggabungkan Data Peribadi anda daripada semua sumber supaya kami dapat memahami anda dengan lebih baik untuk menambah baik dan memperibadikan pengalaman anda semasa berinteraksi dengan kami.

Siapa yang boleh mengakses Data Peribadi anda dan sebabnya?

Kami mengehadkan pendedahan Data Peribadi anda kepada orang lain, walau bagaimanapun kami perlu mendedahkan Data Peribadi anda dalam keadaan tertentu dan terutamanya kepada penerima berikut:

Syarikat dalam Kumpulan Speedway, jika diperlukan untuk kepentingan kami yang sah atau dengan persetujuan anda;

Pihak ketiga yang terlibat oleh kami untuk menyediakan perkhidmatan seperti mentadbir laman web Speedway, aplikasi dan perkhidmatan (cth. ciri-ciri, program, dan promosi) tersedia untuk anda, tertakluk kepada perlindungan yang sewajarnya;

Agensi pelaporan kredit/pengumpul hutang, jika dibenarkan oleh undang-undang dan jika kami perlu mengesahkan kelayakan kredit anda (cth. jika anda memilih untuk memesan dengan invois) atau kumpulkan invois tertunggak; dan Agensi dan pihak berkuasa awam yang berkaitan, jika dikehendaki berbuat demikian oleh undang-undang atau kepentingan perniagaan yang sah.

Keselamatan dan pengekalan data

Kami menggunakan pelbagai langkah untuk memastikan Data Peribadi anda sulit dan selamat, termasuk menyekat akses kepada Data Peribadi anda atas dasar keperluan untuk mengetahui dan mengikut piawaian keselamatan yang sesuai untuk melindungi data anda.

Kami mengambil setiap langkah yang munasabah untuk memastikan bahawa Data Peribadi anda hanya diproses untuk tempoh minimum yang diperlukan berkaitan dengannya: (i) tujuan yang dinyatakan dalam Notis Privasi ini; (ii) sebarang tujuan tambahan yang dimaklumkan kepada anda pada atau sebelum masa pengumpulan Data Peribadi yang berkaitan atau permulaan pemprosesan yang berkaitan; atau (iii) sebagaimana yang dikehendaki atau dibenarkan oleh undang-undang yang terpakai; dan selepas itu, untuk tempoh mana-mana tempoh had yang berkenaan. Pendek kata, apabila Data Peribadi anda tidak diperlukan lagi, kami akan memusnahkan atau memadamnya dengan cara yang selamat.

Hubungi Kami

Speedway bertindak sebagai "pengawal" Data Peribadi anda yang diproses di bawah, atau berkaitan dengan, Notis Privasi ini. Jika anda mempunyai sebarang soalan atau komen mengenai Notis Privasi ini atau amalan pengumpulan dan pemprosesan Data Peribadi Speedway, sila hubungi kami, atau e-mel sales@cn-beyond.com atau temui kami di:

Kampung Caijiacao, Jalan Zhonghe, Bandar Ningbo

Wilayah Zhejiang 315000

China

Jangan Terlepas Rakan Kongsi OEM Terbaik!

Sedia Bekerja Dengan Kami?

Alami perbezaan kami dan Ambil langkah pertama ke arah masa depan yang lebih baik untuk perniagaan anda!