OEM một cửa & Đối tác giải pháp ODM

We Manufacture And Customize All Top-Level Tube Ice Machine

Our machine can produce tube ice from 0.35 up to 50 ton per day, tube ice diameter from 21 ĐẾN 34 mm, cấp thực phẩm, màu trong suốt hoặc bán trong suốt. Also can meet your unique demand, liên lạc với chúng tôi ngay!

Hợp tác với các công ty xuất sắc giúp bạn trở nên tốt hơn

quan hệ đối tác của chúng tôi

Động cơ quạt panasonic
GE-Symbol
danfoss
động cơ Siemens
Copeland
cao
logo bitzer
SANYO

What is Tube Ice Machine?

Tube ice machine is a specialized refrigeration device designed for the efficient and consistent production of tube-shaped ice. These machines utilize a unique process to create cylindrical ice tubes, making them ideal for various commercial and industrial applications.

Classification

#1. Compact Tube Ice Machine

Designed for smaller-scale operations with moderate ice requirements. These machines are suitable for businesses with limited space or lower ice production needs.

#2. Industrial Tube Ice Machine

Built for high-volume ice production, these machines are larger and more powerful, catering to the demands of industries with substantial ice consumption, such as large-scale food processing or construction projects.

#3. Air-Cooled Tube Ice Machine

These machines use air as the primary cooling medium. They are generally more straightforward to install and operate, making them suitable for environments where water availability is limited.

#4. Water-Cooled Tube Ice Machine

These machines use water for the cooling process, making them more efficient in warmer environments. They are a good choice when air-cooled systems may struggle to maintain optimal operating temperatures.

What is Tube ice machine

Tube Ice Machine Application

Tube ice machines find a wide range of applications across various industries due to their versatility, hiệu quả, and the unique cylindrical shape of the ice tubes they produce. Chẳng hạn như: Food and Beverage Industry, Healthcare, Concrete Cooling, Chemical and Petrochemical Industry, Fisheries and Aquaculture, Hospitality and Events, Manufacturing Cooling, Retail and Supermarkets, Nông nghiệp, Ice Skating Rinks ,vân vân. The produced ice can keep the items fresh and appropriate usage.

Ice Skating Rinks

Ice Skating Rinks

Beverage storage

Beverage

Fishery

Fishery

Concrete Mixing

Concrete Cooling

hóa chất tốt

Petrochemical

Thuốc

Healthcare

Kiểm soát khí quyển kho lạnh

Nông nghiệp

Siêu thị thực phẩm đông lạnh

siêu thị

Checklists for Qualified Tube Ice Machine

#1. Ice Production Capacity

Check the machine’s rated ice production capacity per day to ensure it meets your business needs.

Consider the range of capacities available to choose a machine that aligns with your anticipated ice demand.

#2. Tube Ice Quality

Examine the clarity and consistency of the tube ices produced by the machine.

Ensure that the tube ices are free from impurities, air bubbles, and have a uniform size.

#3. Cooling System

Evaluate the cooling system (air-cooled or water-cooled) based on your facility’s requirements and environmental conditions.

Assess the efficiency of the cooling mechanism for optimal energy consumption.

Tube-shaped ice

#4. Machine Size and Footprint

Measure the physical dimensions of the tube ice machine to ensure it fits within your available space.

Consider the layout and design to facilitate easy installation and maintenance.

#5. Ease of Installation

Check if the machine comes with clear installation instructions and consider the complexity of the installation process.

Evaluate if additional equipment or expertise is required for installation.

Tube ice machine 0011

#6. Maintenance Requirements

Review the machine’s maintenance guidelines and frequency of required maintenance.

Consider accessibility to components for cleaning and routine upkeep.

#7. Automation and Control Features

Check for user-friendly control interfaces and automation features, such as touch-screen displays and programmable settings.

Evaluate the level of automation for ease of operation and monitoring.

#8. Compliance with Standards

Ensure that the tube ice machine complies with relevant industry standards and certifications for safety and quality.

Check for adherence to sanitation and hygiene standards, especially in applications like food and healthcare.

Ice mould size

Ice Mould Size

#9. Hiệu suất năng lượng

Assess the machine’s energy efficiency ratings to ensure it aligns with your environmental and cost-saving goals.

Look for features such as automatic shut-off during low-demand periods to conserve energy.

Tube Ice Machine Process Flow

STEP 1
hàn
Tube ice machine welding

Apply TIG welding (Tungsten Inert Gas) to preventing issues like leaks during the ice-making process, required skilled workers to ensure precision, and the welding pattern.

STEP 2
Evaporator Drum Polishing
Evaporator Drum Polishing

Polishing ensures a clean and uniform surface, minimizing the risk of impurities and facilitating efficient heat exchange during ice formation.

STEP 3
Heat Exchange and Resurfacing
Linh kiện lắp ráp 01

Tube ice machine heat exchange process to resurface the ice tubes, ensuring a smooth and clean appearance.

STEP 4
Freezing Control Device
Control box-power on

It typically includes a user-friendly interface for operators to monitor and control the machine's functions. Often feature automation, allowing for programmable settings, self-diagnosis, and real-time data display.

STEP 5
Pipeline Installation
Anti-shake tube

Properly install the pipeline and tube for the whole tube ice machine, ensure they are anti-shake, firmly, well connected without leakage.

STEP 6
Tube Ice Outlet
Tube ice outlet

Designed for easy access, allowing users to retrieve ice conveniently. Some machines may have a built-in mechanism for controlled ice discharge, ensuring a steady and controlled flow of ice.

STEP 7
Cuộc họp
Tube ice machine assembly

All the parts must assemble carefully and seriously, tube connecting should be fixed tightly, smoothly and ensure no leakage, all units should be tested and debugged before package.

STEP 8
Quality Control and Package
Quality Control and Package

Involves quality control checks to ensure the ice meets desired standards. The clear, cylindrical ice tubes are then ready for packaging.

Tube Ice Machine Parameter

Người mẫuSWTIM-0.35TSWTIM-0.75TSWTIM-1TSWTIM-3TSWTIM-5T
Dung tích0.35ton/24hr0.75ton/24hr1ton/24hr3ton/24hr5ton/24hr
Tube diameterΦ22/28/35mmΦ22/28/35mmΦ22/28/35mmΦ22/28/35mmΦ22/28/35mm
Máy nén Bitzer/CopelandBitzer/CopelandBitzer/CopelandBitzer/CopelandBitzer/Copeland
Compresssor cooling capacity9.5kw11.55kw13.42kw29.4kw56.9kw
Compressor power 3.6kw4.56kw6.7kw12.3kw19.9kw
Cooling pump power0.5kw0.75kw1.1kw1.9kw2.5kw
Circulating water pump power0.25kw0.33kw0.37kw0.75kw1.5kw
Cooling fan power0.1kw0.15kw0.18kw0.56kw0.75kw
Condenser heat exchange 12.7kw19.5kw20.9kw53.5kw95.2kw
Condensing temperature45℃45℃45℃45℃45℃
Evaporating temperature-22℃-22℃-22℃-22℃-22℃
nhiệt độ môi trường32~35℃32~35℃32~35℃32~35℃32~35℃
Water temperature20~25℃20~25℃20~25℃20~25℃20~25℃
Ice temperature-5℃-5℃-5℃-5℃-5℃
chất làm lạnhR404/507R404/507R404/507R404/507R404/507
Volatage380V/3Ph/50(60)Hz380V/3Ph/50(60)Hz380V/3Ph/50(60)Hz380V/3Ph/50(60)Hz380V/3Ph/50(60)Hz
Ice cutting motor power0.3kw0.5kw0.75kw1.0kw1.5kw
Machine dimension(L*W*H)1000*900*1150mm1300*1020*1700mm1200*1000*1780mm1300*1100*2000mm1500*1300*2100mm
Cooling wayAir cooledAir cooledAir cooledAir cooledAir cooled
Machine weight335Kilôgam405Kilôgam570Kilôgam950Kilôgam1330Kilôgam

Why Choose Us?

Pipeline installation

Firm pipeline

Ice mould

SS Ice mould

Clean after welding

Smooth surface of Welding

Stainless steel evaporator

SS Evaporator

Tầm nhìn của bạn, Chuyên môn của chúng tôi

Partner with Us Makes All Different

Đừng giải quyết cho kết quả tầm thường. Chọn chúng tôi làm đối tác của bạn và trải nghiệm sự khác biệt đi kèm với chất lượng vượt trội và dịch vụ được cá nhân hóa của chúng tôi

Chất lượng để phù hợp với thương hiệu hàng đầu

Bằng cách làm việc với chúng tôi, bạn sẽ tận hưởng chất lượng cao như các thương hiệu nổi tiếng, và giảm nguy cơ lỗi sản phẩm hoặc thu hồi, do đó nâng cao danh tiếng thương hiệu tốt của bạn

Thời gian tiếp thị nhanh hơn

Đừng để việc giao hàng trễ làm gián đoạn hoạt động kinh doanh của bạn, trải nghiệm sự an tâm khi biết đơn đặt hàng của bạn sẽ luôn được giao đúng hạn

Giá cả cạnh tranh

Chúng tôi có thể cung cấp cho bạn giá trực tiếp tại nhà máy cạnh tranh mà không ảnh hưởng đến chất lượng, điều này sẽ làm giảm chi phí tìm nguồn cung ứng của bạn, cải thiện lợi nhuận và tăng tỷ suất lợi nhuận

Innovative R&D design

Bạn có thể hưởng lợi từ những đổi mới về quy trình kỹ thuật và vật liệu mới của chúng tôi để tạo ra những sản phẩm độc đáo và khác biệt giúp bạn nổi bật so với đối thủ

Nâng cao hiệu quả hoạt động

Chúng tôi có thể giúp tối ưu hóa chuỗi cung ứng của bạn, giảm chi phí thời gian xung quanh sản xuất/giao hàng, để bạn có thể tập trung nguồn lực của mình vào tiếp thị và dịch vụ khách hàng

Đặt khách hàng lên hàng đầu, Luôn luôn

Từ thời điểm bạn đặt hàng đến hỗ trợ sau bán hàng. Chúng tôi sẽ giúp bạn giải đáp mọi thắc mắc, đảm bảo trải nghiệm mượt mà và không rắc rối

Câu hỏi thường gặp

Frequently Asked Questions About Tube Ice Machine

Common types include cube ice machines, flake ice machines, nugget ice machines, máy làm đá thương mại, máy làm đá ống, máy làm đá viên, máy làm đá khô, and specialty ice machines for various shapes and sizes.

Speedway cam kết chất lượng trên tất cả các khía cạnh kinh doanh của chúng tôi – con người của chúng tôi, quy trình và sản phẩm. Chúng tôi gọi đây là 'tiêu chuẩn TỐC ĐỘ'.

Ice machines typically work by pumping water to an ice tray, where it freezes. The ice is then released and collected in a storage bin. The process involves a refrigeration cycle and, in the case of flake ice machines, a mechanism to scrape or break the ice into flakes.

Chúng tôi hoan nghênh bất kỳ đơn đặt hàng mẫu nào trước khi mua số lượng lớn, điều đó có nghĩa là 1pc được chấp nhận. Đối với số lượng đặt hàng đại chúng là 10 chiếc mỗi mẫu.

Regular cleaning is crucial. For most machines, a thorough cleaning every six months is recommended. Tuy nhiên, the frequency can vary based on usage and water quality. Follow the manufacturer’s guidelines.

We have own factory to produce the main types ice machines, nhưng chúng tôi cũng kinh doanh các sản phẩm liên quan khác vì chúng tôi có nguồn cung cấp chất lượng và dịch vụ tốt.

Cloudy ice can be due to impurities in the water, inadequate filtration, or improper cleaning of components. Ensure that you’re using filtered water and regularly clean the machine as per the manufacturer’s instructions.

Đúng,chúng ta có 5 kỹ sư cao cấp, 13 chuyên nghiệp r & đội D, 65 nhân viên sản xuất chuyên nghiệp.

It’s not recommended. Tap water may contain impurities that affect the taste and clarity of the ice. Using filtered or purified water is advisable.

Chúng tôi hỗ trợ thanh toán thông qua chuyển khoản ngân hàng, như T/T, L/C, Liên minh phương Tây. Đồng thời tích lũy thanh toán Paypal cho đơn hàng mẫu.

Chắc chắn. Bạn có thể gửi cho chúng tôi logo của bạn, bưu kiện, thiết kế, thông số kỹ thuật, chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn giải pháp hài lòng cuối cùng phù hợp mà không phải trả thêm chi phí !

Ensure proper ventilation, regular cleaning, và bảo trì. Consider machines with energy-saving features, and adhere to recommended operating temperatures.

Đúng, chúng tôi đã làm. Nhà máy của chúng tôi có bên trong 100% kiểm tra cho từng đơn vị trước khi tải, cũng có thể lập báo cáo thử nghiệm pháp lý cho từng lô hàng. Còn gì nữa, có thể mời SGS / TUV / Kiểm tra BV theo khách hàng’ lời yêu cầu, nhưng khách hàng phải trả phí kiểm tra.

Đầu tiên, chúng ta cần bắt đầu kinh doanh để hiểu nhau, nếu mọi thứ diễn ra suôn sẻ và bạn gặp chúng tôi “yêu cầu nhà phân phối”, sau đó chúng tôi sẽ ký hợp đồng chính thức và thỏa thuận để đảm bảo quyền lợi của bạn trong thị trường của bạn.

Liên hệ với nhân viên bán hàng của chúng tôi để biết thêm chi tiết xin vui lòng.

Regularly clean and sanitize the machine, especially the ice bin. Use approved cleaning solutions and follow the manufacturer’s recommendations.

The lifespan of the ice machine can vary depending on factors such as maintenance, cách sử dụng, và điều kiện môi trường. Trung bình, a well-maintained ice machine can last 12~15 years or more.

Đúng, but it should be done carefully. Follow the manufacturer’s guidelines for transportation, and ensure the machine is properly leveled and connected after moving.

Ensure optimal water flow, maintain proper temperature settings, and regularly clean the machine. If needed, consult with the manufacturer or a technician for adjustments.

It depends on the machine. Some are designed for outdoor use, while others are meant for controlled indoor environments. Check the specifications in the user manual.

Regular cleaning of the ice bin, checking and replacing water filters, and ensuring proper ventilation are tasks that users can perform. Tuy nhiên, for more complex issues, professional assistance is recommended.

Yêu cầu báo giá miễn phí

Sẵn sàng bắt đầu dự án của bạn với chúng tôi?

Hợp tác với chúng tôi để nâng cao uy tín thương hiệu của bạn, có được trải nghiệm ấn tượng để khách hàng nhớ đến bạn suốt đời, và giúp bạn nổi bật trong thị trường cạnh tranh !

Đừng bỏ lỡ Đối tác OEM tốt nhất!

Sẵn sàng làm việc với chúng tôi?

Trải nghiệm sự khác biệt của chúng tôi và Thực hiện bước đầu tiên hướng tới một tương lai tốt đẹp hơn cho doanh nghiệp của bạn!