โลโก้สปีดเวย์

Custom Monoblock Refrigeration Unit Manufacturer and Supplier in China

We fabricate all kinds of monoblock refrigeration unit with better price. Meanwhile provide design, การติดตั้ง, การว่าจ้าง, การซ่อมบำรุง, technical support and one-stop solution for your project, ติดต่อเราตอนนี้ !

Custom Monoblock Refrigeration Unit Manufacturer and Supplier in China

We fabricate all kinds of monoblock refrigeration unit with better price. Meanwhile provide design, การติดตั้ง, การว่าจ้าง, การซ่อมบำรุง, technical support and one-stop solution for your project, ติดต่อเราตอนนี้ !

หน่วยทำความเย็น Monoblock

Monoblock refrigeration unit is an integrated refrigeration system that offers a compact and integral solution for cooling and freezing applications. It combines multiple components, รวมถึงคอมเพรสเซอร์, คอนเดนเซอร์, เครื่องระเหย, and controls, into a single unit. These components work together to circulate refrigerant and release heat from the refrigerated space, thereby maintaining the set temperature.

Monoblock refrigeration unit commonly used in various applications, such as commercial refrigeration, food storage, การขนส่งโซ่เย็น, ห้องเย็น, walk-in coolers, freezer rooms, and specialized applications. In future, monoblock refrigeration units are expected to continue evolving with advanced technologies, providing even greater efficiency and sustainability.

“สปีดเวย์” fabricate high-level monoblock refrigeration unit 0.5-10hp with good features: Easy installation, compact design, energy efficiency, and low maintenance requirements.

Our monoblock refrigeration unit can cool the room faster, make the system stable, and energy saving (20-30%),

แอปพลิเคชัน

Monoblock refrigeration unit can store seafood, ดอกไม้, ผลไม้, ไอศครีม, เนื้อ, medicine, vaccine, wine, also can be used in supermarket, cold chain, walk-in cooler and freezer. ในขณะเดียวกัน, ใช้สำหรับการผลิต, storage and logistics of agricultural products, precise components and other commodities which needed a constant temperature environment.

ห้องเย็นแช่กุ้ง

อาหารทะเล

ที่เก็บดอกไม้

ดอกไม้

ซูเปอร์มาร์เก็ต 2

ซูเปอร์มาร์เก็ต

Ice cream quality

ไอศครีม

Fruits can't mix in cold storage

ผลไม้

การขนส่งโซ่เย็น

โซ่เย็น

ห้องเย็นวัคซีน

วัคซีน

ที่เก็บไวน์

ไวน์

How to Count Refrigeration Unit Cooling Capacity?

Want to Calculate the Monoblock Refrigeration Unit Cooling Capacity and Cold Room Cost for Your Project?

ไม่ต้องกังวล, เครื่องคำนวณน้ำหนักความจุความเย็นของเราจะช่วยคุณได้ !

How to Make Monoblock Refrigeration Unit?

#1.Design and Engineering

The production process begins with the design and engineering phase. Engineers and designers develop detailed plans and specifications for the monoblock refrigeration unit, taking into account factors such as cooling capacity, dimensions, energy efficiency, and component compatibility. And often use advanced computer-aided design (CAD) software to create accurate 3D models and technical drawings.

Monoblock-Design and Engineering 1
Component purchase

#2.Component Procurement

Once the design is finalized, should start procuring the necessary components for the monoblock refrigeration unit. This includes the compressor, คอนเดนเซอร์, เครื่องระเหย, วาล์วขยายตัว, พัดลมเครื่องยนต์, control panel, and various other electrical and mechanical components. It is crucial to source high-quality components from trusted suppliers to ensure the reliability and performance of the final product.

#3.Assembly of Components

The assembly process begins by mounting the compressor onto a sturdy base within the unit’s casing. The condenser, เครื่องระเหย, วาล์วขยายตัว, and copper coil are then positioned and connected according to the design specifications. You should carefully pay attention to ensuring proper alignment, secure connections, and appropriate insulation to maximize cooling efficiency and prevent refrigerant leaks.

Assembly-components 01
Electrical Wiring

#4.Electrical Wiring

Next step should carry out the electrical wiring of the monoblock refrigeration unit. This involves connecting the control panel, พัดลมเครื่องยนต์, คอมเพรสเซอร์, and other electrical components using specialized wiring techniques. Operator must strictly follow safety measures, including proper grounding and insulation, to ensure reliable and safe operation.

#5.Refrigerant Charging

Once the components and electrical wiring are in place, should start to charging the refrigerant into the system. This requires precise measurement and careful handling of the refrigerant to achieve the correct charge according to the manufacturer’s specifications. The refrigerant used is typically chosen based on its performance characteristics and environmental impact considerations.

Refrigerant Charging
Quality Control and Testing

#6.Quality Control and Testing

Before the monoblock refrigeration unit is ready for shipment, must perform thoroughly quality control checks and testing. Each unit undergoes rigorous inspections to ensure proper functionality, efficient cooling performance, and adherence to safety standards. Performance tests are conducted to verify temperature control accuracy, cooling capacity, and power consumption.

#7.Packaging and Shipment

After passing quality control checks, the monoblock refrigeration units are carefully packaged to prevent damage during transportation. Must employ protective measures, such as cushioning materials and secure packaging to safeguard the units. They are then ready for shipment to the customers, ensuring they arrive in optimal condition.

Packaging and Shipment

How to Install the Monoblock Refrigeration Unit?

View-front

Front View

1) Refrigeration unit must be installed vertically to the ground, at least 500mm to the top obstable.There must be no shelter at the air intlet, and smooth ventilation.

View-side

Side View

2) Evaporator of refrigeration unit must be embeded into the wall without space, evaporator should be parallel to the ground without inclination. Condenser should be installed at least 800mm to the side obstacle.

Installation size

แบบอย่าง
Eอีfg
1เอชพี590
7054503586284353804703906048210
2เอชพี7008204814086806004205904506072260
3เอชพี9208204814087207564206006506052300

Monoblock Refrigeration Unit Part Dimension

Installation drawing

Installation Diagram

Component Photo

Monoblock Refrigeration Unit Components

Installation Picture 1

Installation Project-Outside

Installation Picture 2

Installation Project-Inside

Installation Project-New Model

Installation Project-New Model

Why Choose Our Monoblock Refrigeration Unit?

#1.World-Famous Compressor

Our monoblock refrigeration unit use Copeland/Bitzer/Danfoss/Sanyo compressor, known for its exceptional efficiency and durability, which deliver optimal cooling performance, ensuring precise temperature control and rapid cooling or freezing as per your requirements.

โคปแลนด์คอมเพรสเซอร์
Heavy Casing Monoblock Unit

#2.Heavy Casing

The unit is built with a robust and heavy casing, designed to withstand demanding environments and provide long-lasting protection. The sturdy casing enhances the unit’s durability, ensuring it can withstand the rigors of commercial use without compromising its performance.

#3.High-Quality Fan Motor

Our monoblock refrigeration unit features the high-quality fan motor, carefully selected for its reliable and efficient operation. The fan motor facilitates proper airflow within the unit, ensuring efficient heat transfer and consistent cooling throughout the refrigerated space. This contributes to maintaining optimal temperature levels and preserving the quality of stored products.

#4. Firm Copper Coil

The copper coil has excellent heat transfer properties and resistance to corrosion. The copper coil maximizes heat exchange efficiency, enabling quick and efficient cooling. It also enhances the longevity of the unit by minimizing the risk of refrigerant leaks and ensuring consistent performance over time.

มอเตอร์พัดลมคุณภาพสูง
Contact us for air conditioner

#5. บริการหลังการขาย

1) Technical Support

Our technical support team is available to assist customers with any inquiries or concerns they may have. Whether it’s troubleshooting issues, providing guidance on maintenance procedures, or offering expert advice, our team is dedicated to ensuring that our customers receive prompt and effective assistance.

2) Responsive Communication

We value open and transparent communication with our customers, max 18hrs will respond to inquiries, requests for information, or any other communication from our clients.

3) Replacement Parts Availability

We maintain a stock replacement parts for our monoblock refrigeration units. By providing easy access to high-quality parts, we aim to minimize downtime and enable our customers to quickly restore the functionality of their units.

Additional Advantages

ความร่วมมือของเรา

มอเตอร์พัดลมพานาโซนิค
อย่างสูง
แดนฟอส
คอมเพรสเซอร์เทคัมเซห์
โคปแลนด์
SANYO
Maneurop คอมเพรสเซอร์
โลโก้บิทเซอร์

คำถามที่พบบ่อย

Frequently Asked Questions About Monoblock Refrigeration Unit

Unlike traditional refrigeration systems that have separate components, such as a remote compressor and condenser unit, monoblock refrigeration units combine all the necessary components into a single enclosure. This integrated design simplifies installation, reduces space requirements, and offers improved energy efficiency.

Speedway มุ่งมั่นในคุณภาพในทุกด้านของธุรกิจของเรา – บุคลากรของเรา, กระบวนการและผลิตภัณฑ์. เราเรียกสิ่งนี้ว่า 'มาตรฐาน SPEEDWAY'.

ใช่, monoblock refrigeration units are designed to be energy-efficient. They incorporate advanced technologies, such as high-efficiency compressors, optimized heat exchangers, and smart controls, to minimize energy consumption and reduce operational costs, normally can save 20-25% พลังงาน.

เรายินดีต้อนรับการสั่งซื้อตัวอย่างใด ๆ ก่อนที่จะซื้อปริมาณมาก, นั่นหมายความว่า 1 ชิ้นเป็นที่ยอมรับ. สำหรับปริมาณการสั่งซื้อจำนวนมากคือ 10 ชิ้นต่อรุ่น.

ใช่, we offer customization options for monoblock refrigeration units. These can include modifications in dimensions, temperature ranges, shelving configurations, and additional features to meet specific customer needs and space constraints.

Regular maintenance tasks for monoblock refrigeration units include cleaning the condenser coils, checking and replacing filters, ตรวจสอบการเชื่อมต่อไฟฟ้า, and ensuring proper airflow. We recommend to follow the manufacturer’s maintenance guidelines to keep the unit operating efficiently.

สอบถามรายละเอียดกรุณาส่งอีเมลถึงเรา: sales@cn-beyond.com

เรามีโรงงานของตัวเองเพื่อผลิตผลิตภัณฑ์เครื่องทำความเย็นหลัก, แต่เรายังซื้อขายสินค้าอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องด้วย เนื่องจากเรามีทรัพยากรในการจัดหาคุณภาพและบริการที่ดี.

ใช่,เรามี 5 วิศวกรอาวุโส, 13 ร.มืออาชีพ & ทีมดี, 65 บุคลากรฝ่ายผลิตมืออาชีพ.

The lifespan of a monoblock refrigeration unit can vary depending on factors such as usage, การซ่อมบำรุง, and quality of components. โดยเฉลี่ย, with proper care and maintenance, a well-built monoblock refrigeration unit can last 8~10 years or even longer.

Monoblock refrigeration units are designed to operate quietly. อย่างไรก็ตาม, noise levels can vary depending on the specific unit and its installation. Proper installation, การซ่อมบำรุง, and insulation can help minimize any noise produced during operation.

Monoblock refrigeration units often include safety features such as built-in pressure controls, temperature limit switches, and overload protection for the compressor. These features help prevent system malfunctions, maintain safe operating conditions, and protect the unit from potential damage.

ใช่, monoblock refrigeration units can relocate if needed. Their compact and self-contained design allows for relatively easy relocation, making them a flexible solution for businesses that may need to re-arrange their refrigeration setups or move to a different location.

The choice of refrigerant may vary depending on the manufacturer and regional regulations. Common refrigerants used in monoblock refrigeration units included R-134a, R-404A, or R-290,etc. These refrigerants have good thermodynamic properties and low ozone depletion potential.

ในบางกรณี, monoblock refrigeration units can be integrated with existing systems, depending on compatibility and the specific requirements of the installation. อย่างไรก็ตาม, it is important to consult with a professional technician or manufacturer to assess feasibility and ensure proper integration.

ใช่, monoblock refrigeration units can be operated with renewable energy sources such as solar power or wind power. By connecting the unit to an appropriate renewable energy system or utilizing an inverter, company or government can reduce their carbon emission and achieve greater energy efficiency.

ใช่, monoblock refrigeration units are designed to handle both cooling and freezing applications. They can be set to maintain a wide range of temperatures suitable for various products, making them versatile for different business needs.

ขอใบเสนอราคาฟรี

พร้อมเริ่มโครงการของคุณกับเรา?

ร่วมเป็นพันธมิตรกับเราเพื่อเพิ่มชื่อเสียงให้กับแบรนด์ของคุณ, รับประสบการณ์ที่น่าประทับใจเพื่อให้ลูกค้าจดจำคุณไปตลอดชีวิต, และช่วยให้คุณโดดเด่นในตลาดที่มีการแข่งขันสูง !

อย่าพลาดพันธมิตร OEM ที่ดีที่สุด!

พร้อมร่วมงานกับเรา?

สัมผัสความแตกต่างของเราและก้าวแรกสู่อนาคตที่ดีกว่าสำหรับธุรกิจของคุณ!