ಸ್ಪೀಡ್ವೇ ಲೋಗೋ

ಗೌಪ್ಯತಾ ನೀತಿ

ಗೌಪ್ಯತೆ ವಿಷಯಗಳು

ಡೇಟಾ ಗೌಪ್ಯತೆ ಇಂದು ಪ್ರಮುಖ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ನಮಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ, ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಡೇಟಾವನ್ನು ನಾವು ಗೌರವಿಸುತ್ತೇವೆ ಮತ್ತು ನಾವು ಅದನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ತಿಳಿದಿರುವಾಗ ನೀವು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಸಂವಹನವನ್ನು ಆನಂದಿಸಬೇಕೆಂದು ನಾವು ಬಯಸುತ್ತೇವೆ.

ನಿಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಡೇಟಾವನ್ನು ನಾವು ಹೇಗೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೊಳಿಸುತ್ತೇವೆ ಎಂಬುದರ ಅವಲೋಕನವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಕಾಣಬಹುದು, ನಾವು ಅದನ್ನು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೊಳಿಸುವ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗಾಗಿ, ಮತ್ತು ನೀವು ಹೇಗೆ ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ. ನಿಮ್ಮ ಹಕ್ಕುಗಳು ಯಾವುವು ಮತ್ತು ನೀವು ನಮ್ಮನ್ನು ಹೇಗೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನು ಸಹ ನೀವು ನೋಡುತ್ತೀರಿ.

ಈ ಗೌಪ್ಯತೆ ಸೂಚನೆಗೆ ನವೀಕರಣಗಳು

ವ್ಯಾಪಾರ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವು ವಿಕಸನಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಂತೆ, ನಾವು ಈ ಗೌಪ್ಯತಾ ಸೂಚನೆಯನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಬೇಕಾಗಬಹುದು. ಸ್ಪೀಡ್‌ವೇ ಗುಂಪು ನಿಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಡೇಟಾವನ್ನು ಹೇಗೆ ಬಳಸುತ್ತಿದೆ ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು ನೀವು ನವೀಕೃತವಾಗಿರುವಿರಿ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಈ ಗೌಪ್ಯತೆ ಸೂಚನೆಯನ್ನು ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಲು ನಾವು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುತ್ತೇವೆ.

ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ವಯಸ್ಸಾಗಿದೆ 13?

ನೀವು ವಯಸ್ಸಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ವಯಸ್ಸಿನವರಾಗಿದ್ದರೆ 13 ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸಂವಹನ ನಡೆಸಲು ಸ್ವಲ್ಪ ವಯಸ್ಸಾಗುವವರೆಗೆ ಕಾಯಲು ನಾವು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕೇಳುತ್ತೇವೆ ಅಥವಾ ನಮ್ಮನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಲು ಪೋಷಕರು ಅಥವಾ ಪೋಷಕರನ್ನು ಕೇಳುತ್ತೇವೆ! ಅವರ ಒಪ್ಪಂದವಿಲ್ಲದೆ ನಾವು ನಿಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಡೇಟಾವನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಲು ಮತ್ತು ಬಳಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ.

ನಿಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಡೇಟಾವನ್ನು ನಾವು ಏಕೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೊಳಿಸುತ್ತೇವೆ?

ನಿಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಡೇಟಾವನ್ನು ನಾವು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೊಳಿಸುತ್ತೇವೆ, ನಿಮ್ಮ ಒಪ್ಪಿಗೆಯೊಂದಿಗೆ ನೀವು ನಮಗೆ ಒದಗಿಸಿದ ಯಾವುದೇ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಡೇಟಾವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ, ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸಂವಹನ ನಡೆಸಲು, ನಿಮ್ಮ ಖರೀದಿ ಆದೇಶಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಿ, ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರಿಸಿ ಮತ್ತು ಸ್ಪೀಡ್‌ವೇ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಕುರಿತು ಸಂವಹನಗಳನ್ನು ನಿಮಗೆ ಒದಗಿಸಿ. ಕಾನೂನನ್ನು ಅನುಸರಿಸಲು ನಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು ನಾವು ನಿಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಡೇಟಾವನ್ನು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೊಳಿಸುತ್ತೇವೆ, ನಮ್ಮ ವ್ಯಾಪಾರದ ಯಾವುದೇ ಸಂಬಂಧಿತ ಭಾಗವನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲು ಅಥವಾ ವರ್ಗಾಯಿಸಲು, ನಮ್ಮ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಮತ್ತು ಹಣಕಾಸುಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು, ತನಿಖೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸಲು ಮತ್ತು ಕಾನೂನು ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಚಲಾಯಿಸಲು. ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸಂವಹನ ನಡೆಸುವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಅನುಭವವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಲು ಮತ್ತು ವೈಯಕ್ತೀಕರಿಸಲು ನಾವು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಎಲ್ಲಾ ಮೂಲಗಳಿಂದ ನಿಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಡೇಟಾವನ್ನು ನಾವು ಸಂಯೋಜಿಸುತ್ತೇವೆ.

ನಿಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಡೇಟಾವನ್ನು ಯಾರು ಮತ್ತು ಏಕೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಬಹುದು?

ನಿಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಡೇಟಾವನ್ನು ಇತರರಿಗೆ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸುವುದನ್ನು ನಾವು ಮಿತಿಗೊಳಿಸುತ್ತೇವೆ, ಆದಾಗ್ಯೂ ನಾವು ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಸ್ವೀಕೃತದಾರರಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಡೇಟಾವನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ:

ಸ್ಪೀಡ್‌ವೇ ಗುಂಪಿನೊಳಗಿನ ಕಂಪನಿಗಳು, ನಮ್ಮ ಕಾನೂನುಬದ್ಧ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಒಪ್ಪಿಗೆಯೊಂದಿಗೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವಲ್ಲಿ;

ಸ್ಪೀಡ್‌ವೇ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವಂತಹ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಲು ನಮ್ಮಿಂದ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಮೂರನೇ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು, ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಸೇವೆಗಳು (ಉದಾ. ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು, ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು, ಮತ್ತು ಪ್ರಚಾರಗಳು) ನಿಮಗೆ ಲಭ್ಯವಿದೆ, ಸೂಕ್ತ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಒಳಪಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ;

ಕ್ರೆಡಿಟ್ ವರದಿ ಮಾಡುವ ಏಜೆನ್ಸಿಗಳು/ಸಾಲ ಸಂಗ್ರಾಹಕರು, ಕಾನೂನಿನಿಂದ ಅನುಮತಿಸಲಾದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಅರ್ಹತೆಯನ್ನು ನಾವು ಪರಿಶೀಲಿಸಬೇಕಾದರೆ (ಉದಾ. ನೀವು ಸರಕುಪಟ್ಟಿಯೊಂದಿಗೆ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಲು ಆರಿಸಿದರೆ) ಅಥವಾ ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿರುವ ಇನ್‌ವಾಯ್ಸ್‌ಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ; ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಿತ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಏಜೆನ್ಸಿಗಳು ಮತ್ತು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ಕಾನೂನು ಅಥವಾ ಕಾನೂನುಬದ್ಧ ವ್ಯಾಪಾರ ಆಸಕ್ತಿಯಿಂದ ಹಾಗೆ ಮಾಡಲು ಅಗತ್ಯವಿದ್ದರೆ.

ಡೇಟಾ ಸುರಕ್ಷತೆ ಮತ್ತು ಧಾರಣ

ನಿಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಡೇಟಾವನ್ನು ಗೌಪ್ಯವಾಗಿ ಮತ್ತು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿರಿಸಲು ನಾವು ವಿವಿಧ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಬಳಸುತ್ತೇವೆ, ನಿಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಡೇಟಾಗೆ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ನಿರ್ಬಂಧಿಸುವುದು ಸೇರಿದಂತೆ ತಿಳಿಯಬೇಕಾದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಡೇಟಾವನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ಸೂಕ್ತವಾದ ಭದ್ರತಾ ಮಾನದಂಡಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವುದು.

ನಿಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಡೇಟಾವನ್ನು ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಕನಿಷ್ಠ ಅವಧಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ನಾವು ಪ್ರತಿ ಸಮಂಜಸವಾದ ಕ್ರಮವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ: (i) ಈ ಗೌಪ್ಯತೆ ಸೂಚನೆಯಲ್ಲಿ ಸೂಚಿಸಲಾದ ಉದ್ದೇಶಗಳು; (ii) ಸಂಬಂಧಿತ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಡೇಟಾದ ಸಂಗ್ರಹಣೆ ಅಥವಾ ಸಂಬಂಧಿತ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ಪ್ರಾರಂಭದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಮೊದಲು ನಿಮಗೆ ಸೂಚಿಸಲಾದ ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಉದ್ದೇಶಗಳು; ಅಥವಾ (iii) ಅನ್ವಯವಾಗುವ ಕಾನೂನಿನಿಂದ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಅಥವಾ ಅನುಮತಿಸಿದಂತೆ; ಮತ್ತು ನಂತರ, ಯಾವುದೇ ಅನ್ವಯವಾಗುವ ಮಿತಿ ಅವಧಿಯ ಅವಧಿಗೆ. ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ, ಒಮ್ಮೆ ನಿಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಡೇಟಾ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ, ನಾವು ಅದನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾಶಪಡಿಸುತ್ತೇವೆ ಅಥವಾ ಅಳಿಸುತ್ತೇವೆ.

ನಮ್ಮನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ

Speedway ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೊಳಿಸಲಾದ ನಿಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಡೇಟಾದ "ನಿಯಂತ್ರಕ" ವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ, ಅಥವಾ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ಈ ಗೌಪ್ಯತಾ ಸೂಚನೆ. ಈ ಗೌಪ್ಯತೆ ಸೂಚನೆ ಅಥವಾ ಸ್ಪೀಡ್‌ವೇ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಡೇಟಾ ಸಂಗ್ರಹಣೆ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕರಣಾ ಅಭ್ಯಾಸಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ನೀವು ಯಾವುದೇ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಅಥವಾ ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ನಮ್ಮನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ, ಅಥವಾ sales@cn-beyond.com ಗೆ ಇಮೇಲ್ ಮಾಡಿ ಅಥವಾ ನಮ್ಮನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಹುಡುಕಿ:

ಕೈಜಿಯಾಕಾವೊ ಗ್ರಾಮ, ಜಾಂಗ್ಹೆ ಸ್ಟ್ರೀಟ್, ನಿಂಗ್ಬೋ ಸಿಟಿ

ಝೆಜಿಯಾಂಗ್ ಪ್ರಾಂತ್ಯ 315000

ಚೀನಾ

ಅತ್ಯುತ್ತಮ OEM ಪಾಲುದಾರರನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ!

ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಸಿದ್ಧ?

ನಮ್ಮ ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ವ್ಯಾಪಾರಕ್ಕಾಗಿ ಉತ್ತಮ ಭವಿಷ್ಯದತ್ತ ಮೊದಲ ಹೆಜ್ಜೆ ಇರಿಸಿ!