כיצד לעצב ולבנות מחסן קירור?

קטגוריית תוכן

Before building cold storage, many people will consult related issues in cold storage construction and design. למעשה, knowing some cold storage design and construction knowledge in advance is very helpful for the final cold storage plan; especially a good design plan is related to construction costs, later use effects, and operating costs, finally will ultimately affect your business profit.

How to Design a Cold Storage?

To design a cold room, you will need to consider the following factors:

גודל

Determine the size of the חדר קר based on your storage needs and available space. Consider the number of perishable items you plan to store and how much space they will require.

Temperature Range

Determine the temperature range you need for your cold room. This will depend on the types of items you plan to store. לדוגמה, vegetables may require a temperature range of 0-5°C, while meat may require a range of -18 to -20°C.

Insulation

Choose the right type of insulation for your cold room. This will help maintain the desired temperature and prevent air leaks. Common insulation materials include polyurethane foam, polystyrene, and mineral wool.

מערכת קירור

Choose a refrigeration system that is appropriate for the size and temperature range of your cold room. Common types of refrigeration systems include split systems, packaged systems, and remote systems.

Cold Room Design

Cold Storage Design

Lighting

Install lighting in your cold room to improve visibility and make it easier to find items. Consider using LED lights, as they produce less heat and are more energy-efficient.

Ventilation

Proper ventilation is important to ensure good air circulation and prevent the buildup of moisture. This can be achieved through the installation of air vents or fans.

Flooring

Choose a flooring material that is durable, easy to clean, and can withstand low temperatures. Common options for cold room flooring include vinyl, epoxy coatings, and concrete.

Monitoring

Need to install temperature sensors and data loggers to monitor temperature and humidity levels. This helps identify temperature deviations and prevent product spoilage.

Air Curtain

Air curtains can be installed at the entrance of the cold room to reduce temperature fluctuations when the door is opened and closed.

Shelving and Storage

Install shelving and storage options that are appropriate for the size and weight of the items you plan to store. Consider using wire shelving as it allows for better air circulation and is easy to clean.

Cold storage shelving

Cold Storage Shelving

Backup Power Source

It’s important to consider a backup power source for your cold room. This will help ensure that your perishable items remain at the desired temperature in case of a power outage.

תחזוקה

Regular maintenance of your cold room is essential to ensure that it continues to function properly. This includes cleaning the interior, checking the temperature, and inspecting the seals on the door and panels for any signs of wear and tear.

How to Build a Cold Storage?

Building a cold room can be a great addition to your home or business, as it provides a convenient way to store perishable items at a constant and suitable temperature.

Build Cold Storage Checklists

נוֹהָג

Is it for self-use, rental, or logistics cold storage for turnover? There are many types of cold storage, and the design schemes of different types of cold storage are different.

Storage Items and Volume

What products need to store? What is the volume of cold storage? What are the requirements for the cooling speed of cold storage?

Different products require different storage temperatures, also refrigeration equipment is different; and blast freezer cold storage has certain requirements for the cooling speed.

לדוגמה, it takes 30 minutes for the processed product to reach the required temperature in the cold storage, if the goods in and out of the cold storage are frequently, needs a big cooling capacity unit to ensure product quality, and it must be selected according to the actual production situation.

Should design the cold storage volume according to the maximum amount of stored products, then can determine the cold storage size.

בניית חדר קר

Cold Storage Build

Structure

Cold storage is divided into single-layer cold storage and double-layer cold storage, usually single-layer cold storage is a reinforced concrete structure or steel structure, and height is >7M.

תכונה: High cargo handling efficiency, simple construction process, and low construction cost.

The double-layer cold storage is usually a brick-concrete structure or a reinforced concrete structure, height is >5 M, and the total height doesn’t exceed 20 מטרים.

תכונה: Smaller size, reduce cost and save insulation materials.

יחידת קירור

Compressor is the core of the entire refrigeration system. Cold storage Refrigeration Units are divided into semi-hermetic and hermetic; rotary, piston, and scroll compressors.

The model and quantity of the refrigeration unit are configured according to the cold storage volume, טֶמפֶּרָטוּרָה, stored items, and other specific parameters. There are different brands of refrigeration units such as imported, domestic, and joint ventured.

The condensation methods of refrigeration equipment are divided into air cooling, water cooling, and evaporative cooling, וכו ', which must be selected and installed according to the different conditions.

קו ייצור יחידת עיבוי חצי הרמטית

Refrigeration unit

Insulation Panel

Cold storage Insulation Panels must not only have good heat insulation performance but also be economical and practical.

לדוגמה, the assembled cold storage can be assembled on-site, and is convenient, fast, and movable; while the spraying cold storage is fixed, can’t move at all, but can be customized in any size and shape.

You can choose different insulation materials and thicknesses, אנא contact our staff, and they will give you the most suitable choice.

Electric Control System

The electric control system included: electric control boxes, electric doors, lighting, וכו ', which can be controlled automatically without manual operation.

לדוגמה, refrigeration equipment automatic operation, automatic increase and decrease load, automatic control temperature and humidity, automatic recording and printing, automatic liquid supply, automatic defrosting, automatic fault alarm and analysis, automatic control of condensing pressure, וכו.

Can be customized according to your needs.

דלת

Select the Cold Storage Door according to the path width. Cold storage doors included: sliding door, electric door, rolling door, spring door, וכו.

Skilled Person

Building cold room requires specialized knowledge and expertise.

It is very important to work with experienced professionals who can design, install, and maintain the cold room to ensure optimal performance and longevity.

איש קשר our person for professional support.

Materials Needed

Insulated panels
Angle bars
Screws and bolts
Hinges
Door handle

Build Steps

Choose Location

The first step is to choose a location for your cold room. It should be an area that is easy to access and has enough space for the size of the room you want to build.

Build Frame

Using the angle bars, build a frame for the cold room. Ensure that the frame is sturdy enough to support the weight of the panels.

Install Panel

Secure the insulated panels to the frame using screws and bolts. Ensure that the panels are properly sealed to prevent any air leaks.

Cold Storage Panel

Install the Door

Attach hinges to the frame and install the door handle onto the door. Hang the door on the hinges and ensure that it closes properly.

Test the Temperature

Once the cold room is complete, test the temperature using a thermometer. Adjust the temperature as needed.

And that’s how you can build cold storage!

With the right materials and some basic construction skills, you can create a convenient space for storing perishable items.

סיכום

By following the above, you can design, build and maintain cold storage that is both functional and efficient. It’s a great investment for anyone looking to store perishable items for an extended period of time.

הערות כלשהן?

ברוכים הבאים השאירו הודעה או פרסמו מחדש.

About Author

Vic Cheung
Vic Cheung

I start working in HVAC field since 2008, main products included: air conditioning, cold room refrigeration system, chiller, commercial dehydrator, מסיר לחות, משאבת חום, and all accessories. Since joined China Speedway Group in 2012, I worked in here more than 10 שנים, as the general manager of export department, we have established 50+ agent in different countries and areas.
As our experience and strong technical support, we can solve your issue once you have, and our chief engineer has worked in HVAC field since 1997. I am so proud of our knowlege is more and more popular not only for engineer, and for HVAC business new comer, DIY lovers. Hope you are enjoying our articles, if any question or comments just welcome to send me marketing at cn-beyond.com

All Posts

לגבי החברה שלנו

China Speedway Group הוא מוצרי HVAC מקצועיים’ יצרן וסיטונאי, אנו מתאימים אישית מוצרי HVAC וחלקי חילוף שונים, במיוחד מוצרי קירור וחלקים. כמו מיזוג אוויר, ציוד קירור, מסיר לחות, מאוורר מנוע, מחליף חום,וכו.

כפי שעבד בתחום HVAC מאז 2010, יש לנו יותר חוויות יכול לספק לך מוצרים ופתרונות ייחודיים, גם יספק תמיכה טכנית ללא תשלום לכל החיים. ברוך הבא חקירה אותנו עם המדגם שלך, ציור או עיצוב, המטרה שלנו היא להגשים את הרעיון שלך ולהועיל לך.

מה עוד, עבור לקוחותינו, אנחנו נביא מוצרים אחרים, לאמת את הספק, לשאת ולתת איתם עם תשלום חינם עבורך.

עוד על המוצרים שלנו

מאוורר מנוע

יחידת עיבוי

קירור יחידה

מסיר לחות

השאר תגובה

שאל אותנו עכשיו

שלום לקוחות, אנו נענה למייל שלך ב 12 שעה (ות, אנא שימו לב לפורמט המייל” ***@cn-beyond.com